Regulamin

Regulamin niniejszy określa ogólne zasady funkcjonowania grupy KSZ, która została założona w oparciu o aplikację WhatsApp w 2017 roku. 


Informacje o niej dostępne są również na stronie internetowej pod adresem: http://tyfloksz.pl

Administratorem grupy jest Piotr Tarasewicz. Aby do niej dołączyć należy kliknąć

 

Tutaj

 

i zapoznać się z zawartymi tam instrukcjami i informacjami.

Służy ona do gromadzenia ofert użytkowników, którzy chcieliby kupić, sprzedać lub zamienić na coś posiadane przedmioty, zaoferować usługi indywidualne lub chcieliby skorzystać indywidualnie z usług świadczonych przez innych użytkowników.

1. Na grupie w pierwszej kolejności należy umieszczać oferty kupna, sprzedaży lub chęci zamiany, przyjęcia bądź oddania posiadanych przedmiotów.

2. Dopuszcza się zamieszczanie ogłoszeń, które oferują indywidualne usługi, jak również takich, które zgłaszają zapotrzebowanie na usługi świadczone przez innych użytkowników.

3. Zastrzega się, żeby oferty o charakterze usługowym nie stanowiły większości ogłoszeń.

4. Nie dopuszcza się i nie będzie tolerowane:
Wywyższanie sie ponad innych, napastliwość wypowiedzi, komentowanie ofert, obrażanie uczestników, wzajemne animozje, nadmierne używanie słów ogólnie uważanych za obraźliwe lub wulgarne.

5. Nie komentujemy ceny oferowanego produktu, nawet, jeśli uważa się ją za wygórowaną lub zaniżoną.

6. Komunikacja (dodawanie ofert i sprawy bieżące), odbywa się przede wszystkim poprzez wiadomości głosowe, w drugiej kolejności tekstowe, przy czym o sprawach bieżących uczestnicy będą informowani przez administrację wiadomością głosową, w której zostaną skierowani do sekcji "wiadomości na stronie internetowej grupy.

7. W ofercie sprzedaży, kupna lub zamiany powinny znaleźć się informacje:

A – imię lub pseudonim użytkownika;

B – rodzaj oferty: sprzedam, kupię lub zamienię, oddam lub przyjmę;

C – nazwa produktu;

D. – uczciwy i rzetelny opis produktu, z podaniem dokładnego modelu i jeśli to możliwe łącza do jego odpowiednika w internecie.

Jeśli oferowany przedmiot był używany, proszę podać przybliżony termin od kiedy do kiedy, jeśli nosi ślady użytkowania powinien zostać zaznaczony stopień zużycia np. w bardzo dobrym stanie, w dobrym stanie – minimalne przetarcia, zarysowania tp. Jeśli jest nowy, za właściwe uznaje się podanie krótkiej informacji o powodzie sprzedaży lub oddania;

E – ewentualna proponowana cena z zaznaczeniem, czy podlega ona negocjacji;

F – forma dostarczenia, rodzaj i koszt wysyłki, informacja, czy możliwy jest odbiór osobisty;

G – forma kontaktu jeśli inna, niż numer telefonu.

8. Mile widziane jest publikowanie zdjęć oferowanego przedmiotu; w tym celu wymagany jest kontakt z administracją.

9. Można publikować oferty świadczenia usług indywidualnych, zgłoszenia chęci skorzystania z potrzeby objęcia usługą świadczoną przez innego użytkownika w formie odpłatnej, nieodpłatnej, wymiennej. Oferty takie w szczególności powinny dotyczyć usług szkoleniowych, naprawy sprzętu, czynności zawodowych itp. Powinny one zawierać:

a imie lub pseudonim użytkownika;

b Rodzaj oferowanej usługi lub rodzaj interesującej użytkownika usługi;

c dokładny i rzetelny opis zakresu usługi;

d cennik wraz z informacją, czy podlega on negocjacji;

e miejsce, gdzie usługa mogłaby zostać wykonana i ewentualna informacja o cenniku dojazdu, dowozu, przysłania, odesłania itp..

f – forma kontaktu jeśli inna, niż numer telefonu.

10. - Jeśli oferta jest już nieaktualna, użytkownicy powinni zostać o tym poinformowani jak najszybciej to możliwe; w ten sposób wszystkie ogłoszenia zarówno na grupie, jak i na stronie będą aktualne.

11. Nie dopuszcza sie rozmów  dotyczących kwestii technicznych   oferowanych urządzeń, jeśli nie są one ściśle związane z ofertą, co do której są wątpliwości. Dozwolone są krótkie wymiany zdań w przypadku, gdy informacje o ofercie są niewystarczające lub gdy oferta jest niekompletna. Uprasza się jednak, by ograniczyć rozmowy na powyższe tematy do minimum.

12. Wszelkie ewentualne negocjacje powinny być przeprowadzane w komunikacji prywatnej pomiędzy zainteresowanymi stronami.

13. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek nierzetelność osób, które zamieściły ofertę.

14. Wszelkie spory dotyczące przebiegu bądź finalizacji transakcji, powinny być rozstrzygane prywatnie między stronami biorącymi w niej udział. Administracja nie będzie uczestniczyć w mediacjach ani w rozwiązywaniu problemów.

15. Oferowane przedmioty lub usługi muszą być zgodne z polskim prawem. Zakazuje się sprzedaży towarów lub oferowania usług, które naruszają prawo RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI.

16. Wszelkie sugestie dotyczące niniejszych zasad przyjmuje administracja poprzez głosową wiadomość prywatną na WhatsApp'ie.

17. O ewentualnych zmianach niniejszego regulaminu uczestnicy będą informowani wiadomością głosową. W takim przypadku wchodzą one w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania.

18. - Notoryczne nieprzestrzeganie niniejszych zasad, będzie skutkowało dwoma ostrzeżeniami, a następnie usunięciem z grupy bez możliwości powrotu przez rok od terminu usunięcia (przy założeniu, że będzie ona istnieć).

 

Copyright 2018 TYFLOKSZ.pl Wykonanie, Madridista realista www.blindiphone.pl